Udruga

 • Pomoć pri  izradi  Statua udruge i Odluka i prihvaćanju računovodstvenih načela za neprofitne organizacije prijava početka rada nadležnim institucijama i obrazac RPO
 • Evidencija dugotrajne materijalne imovine i obračun amortizacije
 • Evidencija sitnog inventara
 • Evidencija dugoročne nematerijalne imovine, financijske imovine i obveza
 • Knjiga Blagajne
 • Evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila
 • Knjga ulaznih računa
 • Knjiga izlaznih računa
 • Plaće i obrade plaća ako ima honorare ili zaposlene radnike
 • Ukiloko ste u sustavu PDV-a sve evidencije i obrasce potrebne poreznoj upravi
 • Evidencije primljenh donacija i subvencija
 • Evidencija danih i primljenh pozajmica
 • Preuzimamo odgovornost za pravovremeno dostavljanje svih potrebnih obrazaca nadležnim tijelima  vezano uz financijsko izvješavanje– obrasce dostavljamo elektronski
 • Odluke i obrasci uz završni račun:

– Odluka o organizaciji knjigovodstva i načinu izvještavanja

–   Bilanaca za neprofitne

– Račun prihoda i rashoda za neprofitne

– Bilješke uz završni obračun

– Aktuelni popis imovine na dan obračuna

 

Posebna  pogodnost: – posebno se prati svaka vrsta profitabilne aktivnosti po imenu učesnika

(tečajevi, igraonice, izleti, prodaja…)  izrađujemo i šaljemo uplatnice, i

Vodimo evidenciju o svim Vašim potraživanjma  te u dogovoru sa

Vama šaljemo knjigovodstvene podsjetnike/opomene za plaćanja

Vašim dužnicima

 

Posebno za Vašu vrstu djelatnosti pratimo sve moguće vrste financiranja i subvencioniranja, donacija od strane raznih fondova, države, općine i grada i predlažemo  Vam kome kako i kada podnijeti odgovarajuće zahtjeve za dodjelu sredstava.