Udruge

Knjigovodstvene usluge za udruge

 • Pomoć pri izradi Statua udruge i Odluka i prihvaćanju računovodstvenih načela za neprofitne organizacije prijava početka rada nadležnim institucijama i obrazac RPO
 • Evidencija dugotrajne materijalne imovine i obračun amortizacije
 • Evidencija sitnog inventara
 • Evidencije primljenh donacija i subvencija
 • Evidencija dugoročne nematerijalne imovine, financijske imovine i obveza
 • Knjiga Blagajne
 • Evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila
 • Knjga ulaznih računa
 • Knjiga izlaznih računa
 • Plaće i obrade plaća ako ima honorare ili zaposlene radnike
 • Ukoliko ste u sustavu PDV-a sve evidencije i obrasce potrebne poreznoj upravi
 • Evidencija danih i primljenh pozajmica
 • Preuzimamo odgovornost za pravovremeno dostavljanje svih potrebnih obrazaca nadležnim tijelima vezano uz financijsko izvješavanje– obrasce dostavljamo elektronski
 • Odluke i obrasci uz završni račun:
  • Odluka o organizaciji knjigovodstva i načinu izvještavanja
  • Bilanaca za neprofitne
  • Račun prihoda i rashoda za neprofitne
  • Bilješke uz završni obračun
  • Aktualni popis imovine na dan obračuna

Posebna pogodnost: posebno se prati svaka vrsta profitabilne aktivnosti po imenu učesnika (tečajevi, igraonice, izleti, prodaja…) izrađujemo i šaljemo uplatnice, te vodimo evidenciju o svim Vašim potraživanjma te u dogovoru sa Vama šaljemo knjigovodstvene podsjetnike/opomene za plaćanja Vašim dužnicima

Posebno za Vašu vrstu djelatnosti pratimo sve moguće vrste financiranja i subvencioniranja, donacija od strane raznih fondova, države, općine i grada i predlažemo Vam kome kako i kada podnijeti odgovarajuće zahtjeve za dodjelu sredstava.